Stāstniece Sandra Kazimiraite-Eglīte

sandra

Stāstniece Sandra Kazimiraite-Eglīte no Aizstrautniekiem visvairāk stāsta savas dzīves stāstus. Nevienam citam nav tādi atgadījumi, kas spētu

aizraut klausītājus jebkurā auditorijā. Klausoties viņā, galvā ir tikai viens jautājums - kā viena cilvēka dzīvē var atgadīties tik daudz visa kā.

Stāstniece stāsta arī pasakas, visvairāk saviem mazbērniem. 

Stāstnieces priekšnesumu VI Latgales stāstnieku festivālā "Omotu stuosti" Līvānos klausieties te.