LIVIND

LIVIND pilotprojekts

“Identitātes ainava: vārdu un uzvārdu stāsti kā daļa no kopienas kultūrtelpas”

LIVIND Poster A3 lightversion page 0001

Latvijas stāstnieku asociācija sadarbībā ar Valmieras bibliotēku īsteno starptautisku pilotprojektu “Identitātes ainava: vārdu un uzvārdu stāsti kā daļa no kopienas kultūrtelpas”, organizējot piecus stāstu notikumus  Rūjienā,  Mazsalacā, Sedā un Valmierā no 2023. gada janvāra līdz maijam

.

Projekts tiek īstenots LIVIND – Creative and living cultural heritage as a resource for the Northern Dimension region programmas ietvaros, vairāk par programmas pilotprojektiem lasi šeit.

Lai gan stāstniecība ir sociāla un kultūras aktivitāte, kas norisinās klātienē, šo stāstu saglabāšana ir būtiska nemateriālā kultūras mantojuma tālāknodošanas daļa. Cilvēka vārds ir ļoti spēcīga identitātes zīme.

Saglabājot stāstus par vārda došanas motivāciju katram individuāli, mēs gūstam priekšstatu par kopienas vērtībām un to izmaiņām laika gaitā, par atšķirīgām pieejām dažādu etnisko kultūru kontekstā un vienojošo šajās atšķirībās. Stāstu dokumentēšana ir veids, kā salīdzinoši neliela cilvēku skaita individuālos stāstus padarīt pieejamus plašākai sabiedrībai, kā arī saglabāt tos nākamajām paaudzēm. Projekta uzmanības centrā ir stāsti un stāstīšana kā dzīvā nemateriālā kultūras mantojuma daļa. Projekta mērķis – rosināt līdzdalību savas kultūrtelpas apzināšanā un bagātināšanā, veicinot kopienas locekļu dialogu, kā rīku izmantojot stāstu.

Vairāk par projekta norisi:

Rūjienas vārdu un uzvārdu stāsti vienkopus.

Ko var pastāstīt mūsu vārds un uzvārds?

Vārdu un uzvārdu stāsti Burtnieku pagasta bibliotēkā.

Modē bērniem – vecvecāku vārdi. Burtniekos pēta dzimtu vārdus un uzvārdus.

Tikšanās vieta. Valmieras novads.

Vai tev ir stāsts par savu vārdu un uzvārdu?

Notiks Latvijas stāstnieku asociācijas pasākumi Vārdu un uzvārdu stāsti.

LIVIND pilotproject Identiy landscape: stories of names and family names as part of community cultural space.

By telling the stories of the name and surname, which are meaningful to each individual, a closer community is formed, which is aware of its stories, documents them and passes them on to future generations. Name giving tradition could become also a reflection of regional characteristics and identities. This pilot project concentrates on how stories of names and family names create part of community cultural space - an identity landscape. Sharing of those stories gives possibility to understand similarities and peculiarities of families, common traditions and their local specificities. The project looks to oral storytelling as a tool to develop soft skills for young people, to transmit local dialect and see storytelling development for better life experience through workshops at libraries and community centres.

Pilot Project Manager: Latvian Storytelling Association in collaboration with Valmiera Joint Library