V Latvijas stāstnieku konference

V Latvijas stāstnieku konference “Augt - tas nozīmē dzīvot: mēs starp dabisko, mantoto un citādo”

 

2020. gada 10. decembrī, tiešsaistē notiks V Latvijas stāstnieku konference “Augt – tas nozīmē dzīvot: mēs starp dabisko, mantoto un citādo”. Konferencē šogad tiks pievērsta uzmanība cilvēka attiecībām ar dabu, dzīvojot 21. gadsimtā. Aicināti pievienoties visi stāstnieki un stāstniecības kustības atbalstītāji.

 Atzīmējot Starptautisko augu aizsardzības gadu, konderencē tiks izcelta tēma par identitātes veidošanos, piederības sajūtas stiprināšanu, savstarpējām attiecībām ar vietām, lietām un cilvēkiem, sadarbību kopienas ietvaros un ārpus tās.

Konferences pirmajā daļā ar stāstījumu par “Zemi un pasauli kā garīgām vērtībām” dalīsies Filozofijas un socioloģijas institūta direktore profesore Maija Kūle, bet par tēmu “Es kā ūdeņu daļa – mūsu ūdens ceļš” – hidrobiologi Andris un Loreta Urtāni.

Savukārt konferences otrajā daļā tiks rosināta diskusija par cilvēka saskari ar apkārtējo vidi, mijiedarbību ar dabu un līdzcilvēkiem, aicinot domāt par augšanu un pieaugšanu, izaugsmi un uzplaukumu, iesakņošanos un sakņu apzināšanu, vienlaikus pievēršot uzmanību šo procesu atspoguļojumam stāstos, kā arī stāstniecības tradīcijas tālāknodošanai paaudžu mijiedarbībā. Ar savu pieredzi dalīsies Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle Māra Mellēna, Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja Aelita Ramane, Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova, Valmieras integrētās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Agita Lapsa un nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere.

Detalizēta programma pieejama šeit: https://unesco.lv/.../Untitled_attachment_00013_cdb242ec.pdf.
 
Konferenci organizē Latvijas stāstnieku asociācija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ar Latvijas Nacionālā kultūras centra un Kultūras ministrijas atbalstu.

Konferences tiešsaistes ieraksts pieejams te.