III Latvijas stāstnieku konference

III Latvijas stāstnieku konference „Stāsti par vietām, lietām un cilvēkiem”

Pulcējot pussimtu stāstnieku un stāstniecības kustības atbalstītāju, Rīgā, Latvijas Universitātes bibliotēkā 2018. gada 22. novembrī norisinājās 3. Latvijas Stāstnieku konference. Šoreiz konferences mērķis bija stiprināt stāstniecības tradīcijas, īpaši pievēršoties vietai kā kultūrtelpas būtiskai komponentei, kuras vērtība tiek apzināta, izcelta un tālāk nodota, stāstot stāstus no dažādiem skatupunktiem.

Konferences īpašā viešņa, kura dalījās savā pieredzē par stāstniecības tradīciju iedzīvināšanu, bija stāstniece no Zviedrijas Mega Nomgorda (Meg Nömgård). Viņa vada stāstnieku sadarbības tīklu "Leģendu zeme" Krūnuberjas (Kronobergs) reģionā Zviedrijas dienvidos, un šī stāstnieku tīkla darbība patlaban ir nominēta iekļaušanai UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas labo prakšu reģistrā. Savas viesošanās laikā Latvijā stāstniece apmeklēja Jelgavas pilsētas bibliotēku, Jelgavas Amatu vidusskolu, Pilsrundāles bibliotēku, Latvijas Kultūras akadēmiju, kā arī piedalījās stāstu vakarā Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā Latvijā. 

Vairāk par konferences norisēm lasiet te.

Pēc konferences, 2019. gada 23. aprīlī, notika elektroniskā rakstu krājuma „Vietu, lietu un cilvēku stāsti” atklāšanas svētki. Jaunās publikācijas mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju atpazīstamību Latvijā un stiprināt to lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un kultūrtelpas bagātināšanā.

Krājumu veido III Latvijas stāstnieku konferences „Stāsti par vietām, lietām un cilvēkiem” nolasītie ziņojumi, kuri pārtapuši rakstos. Rakstos apkopota Latvijas stāstnieku, naratīvu un stāstniecības procesu pētnieku pieredze, analizējot stāstniecības lomu individuālo prasmju izkopšanā un kopienu attīstībā. Izdevumā arī sniegti ieteikumi stāstniekiem un stāstu pasākumu rīkotājiem, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar kopienu un stiprināt turpmāku tradīciju attīstību Latvijas kultūrtelpā. Krājumā iekļauta arī Zviedrijas pieredze sava teiku mantojuma iedzīvināšanā vietējā kopienā un plašākā pasaulē. 

Rakstu krājums brīvpieejā lasāms ŠEIT

“Tapusī publikācija ir refleksijas par stāstiem un stāstniekiem. Tā aicina no vairākiem skatu punktiem palūkoties uz vietu, lietu un cilvēku attiecībām, to atspoguļojumu stāstos un pašam kļūt par stāstnieka ceļa gājēju ar saviem stāstiem. Lai prieks pašam un apkārtējā kultūrtelpa bagāta ar visdažādākajām valodas izpausmēm, kas rosina pašizteiksmi un jaunu radošuma lauku atklāšanu,” norāda Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle un krājuma sastādītāja Māra Mellēna.