Stāstnieku saiets Kalnos

Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēka, kas ir UNESCO LNK "Stāstu bibliotēkas" tīkla dalībniece, organizē Saldus novada 3. stāstnieku saietu ar nosaukumu "Cepu, vāru, stāstus stāstu...". 

Folkloras teicējai - 100

Folkloras teicējai Almai Makovskai (1922-2004) 22. maijā ir 100. dzimšanas diena. 

Kokneses ziņģe 2022 aicina stāstniekus

„Kokneses Ziņģe” zaļumos
Kokneses f/k "Urgas" 2021.gada ziņģē
X ZIŅĢĒTĀJU UN STĀSTNIEKU saiets
Sestdiena, 2022. gada 13. augusts