LIVIND projekts Vidzemē

Valmieras novadā gaitu uzņēmis LIVIND starptautiskais pilotprojekts “Identitātes ainava: vārdu un uzvārdu stāsti kā daļa no kopienas kultūrtelpas”. Galvenā uzmanība projektā, tiek pievērsta vārda un uzvārda stāstiem, kas uzrunā katru dalībnieku personiski. Katram mums ir gan vārds, gan uzvārds, bet vai katram no mums par to ir stāsts? Stāsts var būt mantots no vecākiem kā vēsts, kāpēc tieši šāds tiek dots bērnam, savukārt uzvārda stāsti vēsta par piederību dzimtai. Vārda stāstos varam saklausīt gan ļoti senus, arhetipiskus motīvus, kad bērns nosaukts debesu ķermeņu, gaismas parādību vai dievību vārdā, varam ieraudzīt noturīgas dzimtu tradīcijas, kad jaundzimušajiem dod vecvecāku vārdus. Tikpat lielā mērā mēs varam vērot noteiktā kultūras areālā populāru un ietekmīgu sabiedrisku darbinieku, slavenu aktieru, sportistu vai filmu varoņu ietekmi uz vārda izvēli. Tāpēc vārdu, uzvārdu, dzimtu stāsti ir lieliska iespēja veicināt stāstīšanas tradīciju uzturēšanu un tālāknodošanu, tādējādi saglabājot ne tikai stāstītprasmi kā kultūras mantojuma daļu, bet arī veicinot vietējās kopienas saliedētību.
 
livind_valm
 
Rūjienas Tautskolā uz stāstīšanu pulcējās Rūjienas aktīvās seniores
 
Projekta pieteicējs Latvijas stāstnieku asociācija sadarbībā ar Valmieras integrēto bibliotēku novadā organizēs 5 stāstīšanas notikumus Rūjienā, Burtniekos, Mazsalacā, Sedā un Valmierā, kuru uzmanības centrā ir stāsti un stāstīšana, kā dzīvā nemateriālā kultūras mantojuma daļa. Tā mērķis - rosināt līdzdalību savas kultūrtelpas apzināšanā un bagātināšanā, veicinot kopienas locekļu dialogu, kā rīku izmantojot stāstu.
Vairāk par notikušajiem pasākumiem:

Pilsēta un sēta

 

Riga 1

VII Latvijas stāstnieku konferencei šogad izvēlēts temats “Pilsēta un sēta”. Tas tapa dialogā ar Latviešu folkloras krātuves pētniekiem, kas pēta stāstus dažādās cilvēku apdzīvotās vidēs – pilsētas centrā un apkaimēs, lielpilsētās un mazpilsētās, ciematos un viensētās.

 

“Cilvēks aizvien mitinās — šī Martina Heidegera ideja turpina dzīvi mūsdienu ekoievirzes domāšanā, un par mitināšanās pieredzi ir plaša interese. Bet nav labāka līdzekļa, lai pietuvotos šai pieredzei, kā vien ieklausīties tajā, ko cilvēki stāsta. Rīgas pieostas apkaimju stāsti atklāj dzīvi galvaspilsētas nomalēs iedzīvotāju pašu skatījumā. Tie ir stāsti par vietas identitāti — sava pasaule, lauki pilsētā, savējo kopiena. Vienlaikus tie arī vēsta par nepieciešamību sadzīvot ar ietekmīgo kaimiņu — telpiski ierobežojumi, vides pārmaiņas un piesārņojums.” Tā savā priekšlasījumā aplūkojamo jautājumu loku raksturo LU LFMI vadošā pētniece, Dr. philol. Dace Bula.

Latvijas stāstnieku asociācijas  ikgadējā konference notiks 9. decembrī klātienē Latvijas Pašvaldību savienības konferenču zālē Pils ielā 1, Rīgā un attālināti varēs pieslēgties platformā MS Teams.

Konferencē meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem:

  • Kā pētnieki vāc un pēta pilsētas stāstus?
  • Kā rīkot stāstīšanas pasākumus mazās un lielās pilsētās, lai iemūžinātu pilsētas savdabību stāstos?

Būs arī Latvijas Stāstnieku asociācijas pārskats par 2022. gadā paveikto, un kopīgi iezīmēsim turpmākos darbības virzienus 2023. gadā.

Latvijas stāstnieku asociācija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina uz konferenci stāstniekus un stāstu klausītājus, UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekus, folkloras kopu vadītājus, skolotājus un kultūras darbiniekus – ikvienu, kam ieinteresē nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un tālāknodošana mutvārdos.

Atgādinām, ka līdz pirmdienai gaidām pieteikumus 9. decembra Stāstnieku konferencei: https://forms.gle/qRY66TQX1cthqJDN7.

Kā iepriekš tika minēts, semināru būs iespējams vērot arī attālināti Latvijas Pašvaldību savienības vietnē: https://ieej.lv/JewoQ

PROGRAMMAS PROJEKTS 

Programmas projekts

10.30

 

Reģistrācija, rīta kafija

 

11.00

 

Konferences ievads

Māra Mellēna, Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle

Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre

11.10

Mitināšanās pilsētas nomalē: Rīgas pieostas apkaimju stāsti.

Dace Bula, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece

11.40

Zīmju stāsti pilsētā.

Daina Teters, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore

12.10

Šampētera autoetnogrāfija.

Guntis Pakalns, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks

12.40

Pusdienas/kafijas pauze

13.20

Radošā darbnīca veltīta stāstu stāstīšanai digitālajā vidē

Kristīne Tjarve, komunikācijas nozares praktiķe

14.20

 Latvijas stāstnieku asociācijas aktuālie jautājumi un turpmākās ieceres

15.00

Noslēgums

Stāstnieki pie pārventniekiem

Latvijas stāstnieku asociācijas stāstnieki 14. oktobrī dosies uz Pārventu, lai satiktos ar senāko stāstnieku kopienu. Stāstnieki tiekas Pārventas bibliotēkā katru mēnesi, lai dalītos atmiņu stāstos un satiktos ar kādu iedvesmojošu personību. Šoreiz tie būs Latvijas aktīvākie stāstnieki: Liesma Lagzdiņa un  Ina Celitāne no Kuldīgas, Aija Vitmane no Katlakalna, Aelita Ramane no Pilsrundāles, Agita Lapsa no Valmieras, Vilhelmīne Jakimova no Preiļiem, Sandra Kazimiraite-Eglīte no Aizstrautniekiem, Māra Mellēna un Guntis Pakalns no Rīgas. Tiekamies stāstos!

Stāstnieki Miķeļdienā

Miķeļdiena jeb Miķeļi ir rudens saulgrieži un gada auglīgākās daļas aizvadīšanas svētki. Tāpēc  tiek rīkoti rudens gadatirgi, lai izrādītu ražas bagātību, jo drīz vien sāksies rāmais veļu laiks.

Tas arī ir īstais stāstu laiks, jo kārtīgs latvietis ir savu dārzu nokopis, un gatavs citos klausīties un pats stāstīt. 

Sarunas par pasakām un stāstiem

Lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka” ir ilggadēja latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” sabiedriskā iniciatīva.  Projekts aicina ikvienu grāmatu lasītāju dalīties savos personīgajos stāstos par literatūras vērtību, par grāmatu ietekmi personības izaugsmē, kā arī par lasīšanas emocionālo un profesionālo vērtību. Šogad "Bibliotēka" pievērš klausītāju uzmanību pasaku nozīmei bērnu un pieaugušo dzīvē, kam seko vesela sērija ar interesantām sarunām. Tajās piedalās rakstnieki, psihologi un citi, kuri ar šo jomu saistīti.