Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā

Labākie piemēri, kā veicināt sabiedrības iesaisti Latvijas kultūras mantojuma izzināšanā un atpazīstamības veicināšanā,  ikvienam interesentam pieejami UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) un tās sadarbības tīklu kopīgi veidotajā izdevumā „Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā." 

Izdevuma mērķis ir sniegt padziļinātu informāciju par UNESCO LNK sadarbības partneru daudzdimensionālo, daudzveidīgo un radošo pieeju UNESCO kultūras mantojuma programmu īstenošanai Latvijā, nodrošinot aktīvu sabiedrības līdzdalību Latvijas kultūras mantojuma izzināšanā, izkopšanā un saglabāšanā vietējā mērogā.

Izdevumā apkopota informācija par UNESCO idejām, mērķiem, sadarbības tīklu un partnerību vēsturi, UNESCO LNK pieredzi dažādu projektu īstenošanā, kas saistīti ar sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma izcelšanā. Tajā izcelti veiksmīgākie UNESCO LNK sadarbības partneru un tīklu – UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas" dalībnieku, UNESCO programmā „Pasaules atmiņa" iesaistīto atmiņas institūciju, UNESCO ASP dalībskolu un pašvaldību – pieredzes stāsti.

kult mantoj

Izdevuma mērķis ir sniegt padziļinātu informāciju par UNESCO LNK sadarbības partneru daudzdimensionālo, daudzveidīgo un radošo pieeju UNESCO kultūras mantojuma programmu īstenošanai Latvijā, nodrošinot aktīvu sabiedrības līdzdalību Latvijas kultūras mantojuma izzināšanā, izkopšanā un saglabāšanā vietējā mērogā.

Labās prakses piemēri radošai kultūras mantojuma komunikācijai vietējā sabiedrībā pirmo reizi prezentēti UNESCO nedēļā, 16. oktobrī – UNESCO 70. gadadienai veltītā konferencē Kuldīgā.

Izdevums brīvpieejā lasāms šeit