"Stāstu laiks bibliotēkā: stāstnieki, stāsti, klausītāji"

Māras Mellēnas izstrādātais metodiskais materiāls „Stāstu laiks bibliotēkā: stāstnieki, stāsti, klausītāji” ir tapis UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iniciatīvas „Stāstu laiks bibliotēkās” ietvaros ar mērķi veicināt un sekmēt dažādu stāstīšanas pasākumu organizēšanu un norisi. Pamatā šī materiāla mērķauditorija ir bibliotēkas, tomēr aicinām gan sabiedriskas organizācijas, gan jebkuru interesentu iesaistīties stāstīšanas tradīcijas turpināšanā, organizējot un piedaloties dažādos stāstu pasākumos. Ar katra individuālās pieredzes radīšanu, stāstus stāstot un klausoties, mēs ceram veicināt stāstīšanas tradīciju dziļāku izpratni un dot iespēju katram stāstīšanas procesa dalībniekam rast savu aizraujošo tradīcijas turpinājumu, tādējādi pierādot tradīciju un prasmju pilnveides nozīmi mūžizglītības kontekstā un nerimtīgā personības attīstībā.

Lai šis metodiskais materiāls rosina apgūt jaunas zināšanas, iegūt jaunus draugus un domubiedrus, mudina Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanu, ceļ tā daudzveidības apziņu un lepnumu par to!

Metodiskais materiāls „Stāstu laiks bibliotēkā: stāstnieki, stāsti, klausītāji”