Rakstu krājums „Vietu, lietu un cilvēku stāsti”

Rakstu krājums „Vietu, lietu un cilvēku stāsti” apkopo Latvijas stāstnieku, naratīvu un stāstniecības procesu pētnieku pieredzi, kura izkristalizējusies III Latvijas stāstnieku konferences „Stāsti par vietām, lietām un cilvēkiem” ziņojumos, kuri pārtapuši rakstos. Lietas ir neatņemama cilvēku dzīves sastāvdaļa. Tās ir lietderīgas, tām ir sava vieta un tās var būt vienkārši derīgas, bet var būt arī skaistas, īpašu meistaru darinātas – un tā ir vesela pasaule, kas atklājas lietu un cilvēku attiecībās – no amatnieka meistarstiķa līdz patērniecības ideoloģijas izaicinātām lietošanas izvirtībām, no mājvietas minimālisma līdz pārpilnībai un ceļa meklējumos pie „maz – tas nozīmē daudz” un svarīgi ir, lai būtu diezgan nevis daudz. Rakstu krājumu sagatavojušas UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Stāstnieku asociācija ar Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstu. Par elektroniskās grāmatas izveidi rūpējies apgāds "Madris".

Rakstu krājums brīvpieejā lasāms šeit.