Kā izstāstīt stāstu?

Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Pasaules bibliotēku karte (Library Map of the World, LMW) sniedz unikālu digitālo telpu, kas dod iespēju dalīties stāstos par katras bibliotēkas pakalpojumiem, projektiem un programmām un to ietekmi uz sabiedrību un pastāstīt, kā bibliotēkas veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu. Daloties ar savu stāstu, katra bibliotēka iesaista un iedvesmo bibliotēkas visā pasaulē. 

Pasaules bibliotēku kartes komanda sadarbībā ar IFLA Starptautisko aizstāvības programmu (International Advocacy Programme, IAP) un IFLA Starptautiskās līderu programmas (International Leaders Programme, ILP), pārstāvjiem projekta “Stāsti, kas ir svarīgi” ietvaros ir sagatavojusi šo rokasgrāmatu, kuras mērķis ir sniegt palīdzību digitālo stāstu radīšanā.

Bibliotēku un ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) stāstu veidošanas rokasgrāmata ir ceļvedis, kas paredzēts bibliotekāriem un bibliotēku interešu pārstāvjiem kā atbalsts bibliotēku interešu aizstāvības centienos. Pasaules bibliotēku kartes (Library Map of the World, LMW) projekta komanda ir apkopojusi ieteikumus un noderīgu informāciju, kas domāta, lai palīdzētu rakstīt pārliecinošus stāstus par bibliotēkas pakalpojumiem, projektiem un programmām un to ietekmi uz kopienām. 

Rokasgrāmata latviešu valodā ir pieejama šeit.