IX Latgales stāstnieku festivāls "Omotu stuosti"

 

IX Latgales stāstnieku festivāls

“Omotu stuosti”

TAUTYS MUZYKANTU I RŪTAĻNĪKU STUOSTI

UPĪTE, 2024. gada 2. – 3. augusts

9 omotustuosti

Ja Dziesmu svētki ir latviešu tautas reliģija, tad tautas mūzika ir latviešu tautas sirdsbalss.

2024. gadā Latgales stāstnieku festivāls „Omotu stuosti” notiks devīto reizi.

Šogad festivāls piedāvā iespēju iepazīt tautas muzikanta un rotaļnieka arodu. Tautas muzikanti bijuši klāt un skaniski iezīmējuši visus svarīgākos un mazāk svarīgos cilvēka dzīves brīžus: saimniecisko darbību, gadskārtu un mūža godu ieražas un rituālus, pasaules izzināšanu, karošanu, deju mūziku un izklaidi.

Festivālā piedalīsies stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem. Interesentiem būs iespēja dzirdēt savdabīgus stāstus, atšķirīgus dialektus un prasmīgus folkloras kopas “Upīte” muzikantus.

            Festivāla īpašie viesi – GUNĀRS IGAUNIS - latviešu mūzikas pasniedzējs, latgaliešu tautas dziesmu apkopotājs, senlaiku mūzikas instrumentu muzeja īpašnieks ar stāstu par mūzikas instrumentiem, kas spēlēti pēdējos 150 gadus Latvijas teritorijā.

            LIGITA SPRIDZĀNE -  Ontona Slišāna Upītes kultūrvēstures muzeja vadītāja ar izzinošu un praktisku nodarbību par Ontona Slišāna folkloras mantojumu.

Festivāla galvenie rīkotāji – NKMC Upīte, Balvu novada dome, Balvu Centrālā bibliotēka, Balvu novada muzejs, Latvijas Stāstnieku asociācija.

Projektu finansiāli atbalsta VKKF, Balvu novada dome, Latgales kultūrtelpa “Upīte”, Latvijas Stāstnieku asociācija.

Festivāls notiek 2 dienas – 2. un 3. augustā. Festivāla laikā plānota daudzveidīga izglītojoša programma ar lekciju, praktisku nodarbību, ekskursiju, lai iepazītos ar latgaliešu tautas muzikantu un rotaļnieku amatu, pilnveidotu stāstnieka prasmes, dziļāk izprastu latgalisko dzīvesziņu.

Vairāk: Programma_gala.docx

Pieteikšanās līdz 15. jūlijam: Anketas_paraugs.docx

Jautājumu gadījumā sazinies ar Latgales stāstnieku festivālu koordinatori Vilhelmīni Jakimovu – tālr. 29495394, NKMC Upīte direktoru Andri Slišānu – 29621058, 26519635.