Stāstnieku festivāli Latvijā

Aicinām apmeklēt stāstnieku festivālus visā Latvijā !

 

Kurzemes stāstnieku festivāls „Ziv zup”

Katru gadu aprīļa beigās Kuldīgā un tās apkaimē no malu malām sabrauc un sanāk stāstnieki, lai līdz ar pāri Ventas rumbai lidojošām zivīm stāstītu stāstus, kas dzirdēti sen un ne tik sen. „Ziv zup” bija pirmais stāstnieku festivāls Latvijā, kas aktualizē noteikta reģiona – Kurzemes – valodas bagātību, izlokšņu un dialektu daudzveidību.

Festivāla nosaukums „Ziv zup” nekādi neierobežo stāstāmo stāstu tematiku. Festivāls notiek Pavasara palu šovs „Lido zivis Kuldīgā” laikā, kad pāri Ventas rumbai uz nārstu dodas vimbas. Makšķerēšanas sacensību uzvarētāji dāvina savus lomus stāstnieču zupas katlam un dažreiz arī piedalās stāstīšanā. Daudzi kurzemnieku stāsti ir saistīti ar ūdeņiem, zivīm, zvejošanu un ēdienu gatavošanu. Tā kā festivāla dalībnieces ir galvenokārt sievietes, sarunas un stāsti vislabāk raisās, rosoties ap kūpošu zupas katlu. Sevišķa uzmanība tiek pievērsta stāstīšanai izloksnēs un dialektos, kas arī Kurzemē ir īpaši sargājami.

Festivāls tiecas aktualizēt stāstu stāstīšanu kā nozīmīgu mantojuma daļu, izceļot pašus stāstu glabātājus, viņu unikālos stāstus un šīs tradīcijas pārmantošanu no paaudzes paaudzē īpaši Kurzemes reģionā. Tas ik gadu pulcē ne vien vietējos stāstu zinātājus, bet arī citu Latvijas novadu, reizēm arī citu valstu pārstāvjus un interesentus, kas aktīvi darbojas stāstniecības aktualizēšanā un piedalās ar šo tēmu saistītos projektos un iniciatīvās.  Kontaktinformācija: Ina Celitāne, t. 26428513, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latgales stāstnieku festivāls "Omotu stuosti"

Latgale kopš seniem laikiem atpazīstama ar izkoptām dažādām arodu un amatu prasmēm, kuru praktizētāji mūsdienās sastopami vēl aizvien. Ja agrāk amatniecība Latgalē bijusi aktuāla lielā pieprasījuma dēļ, tad šobrīd seno amatu praktizētājiem pieprasījumu pēc viņu amata nosaka vēl viens uzdevums – būt par sava amata turpinātājiem, pārmantot un saglabāt tautas kultūrā paliekošās vērtības, atbilstoši novada tradīcijām, attīstīt tās tālāk un nodot mantojumā nākamām paaudzēm.

2016. gadā Latgales stāstnieku festivāls „Omotu stuosti” notika pirmo reizi. Tā mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu Latgaes kultūrtelpā, lai caur stāstniecību popularizētu amatu prasmes un sekmētu to pārmantojamību nākamajām paaudzēm. Ar festivālu plānots piesaistīt interesentus ne vien stāstnieku kustībai un stāstu stāstīšanas tradīcijas aktualizēšanai Latgales pusē, bet arī veidot atpazīstamu un radošu platformu Latgales amatniecības izzināšanai un popularizēšanai. Kontaktinformācija: Vilhelmīne Jakimova, t. 29495394, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 

Zemgales stāstnieku festivāls "Gāž podus Rundālē"

Zemgales stāstnieku festivāls „Gāž podus Rundālē!” ir radies UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas (turpmāk LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros. Festivāla mērķis ir veicināt izpratni par nemateriālo kultūras mantojumu un aktualizēt stāstniecību, kā nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu, izcelt stāstu glabātājus, stiprināt starppaaudžu saites un vietējās kopienas saliedētību, kā arī sekmēt stāstniecības tradīcijas saglabāšanu un tālāk nodošanu nākamajām paaudzēm.

Festivāla iecere radās pirmajā UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” Vasaras skolā, kas Rundāles novada Pilsrundālē 2011.gadā tika rīkota sadarbībā ar Pilsrundāles bibliotēku – vienu no UNESCO LNK tīkla Stāstu bibliotēkām Zemgalē.

Pirmais festivāls notika 2012. gadā Rundāles novada Pilsrundālē. Tas tika īstenots sadarbībā ar Rundāles novada domi, UNESCO LNK un ar Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas Mācību partnerības atbalstu. Šis plašā mēroga festivāls kopā pulcēja gan Vasaras skolas dalībniekus un starptautiskos partnerus, gan individuālus stāstniekus, vietējās folkloras kopas, lokālās kopienas pārstāvjus un Pilsrundāles viesus. Kontaktinformācija: Aelita Ramane, t. 29872017, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vidzemes stāstnieku festivāls „Stāsti krēslā”

Vidzemes stāstnieku festivālā pulcējas stāstnieki no visas Latvijas, kā arī vietējie valmierieši, interesenti un stātniecības kustības atbalstītāji. Festivālā interesenti aicināti iesaistīties dažādos pasākumos, kuros var klausīties vai stāstīt stāstus, kā arī mācīties stāstu stāstīšanas prasmes.

Festivāla mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm Latvijā, īpaši pievēršoties Vidzemes reģionam. Šogad festivāla laikā tiks apzināts, izpētīts, tālāk nodots un popularizēts Vidzemes nemateriālais kultūras mantojums, kā arī iepazīti citu Latvijas reģionu stāstnieki un viņu tradīcijas, tostarp tautas mutvārdu daiļrade dažādos Latvijas dialektos. Kontaktinformācija: Agita Lapsa, t. 29334028, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lielā stāstu nakts Katlakalnā