Latvijas Stāstnieku asociācija

Lai veicinātu stāstniecības tradīciju kvalitatīvu pārmantošanu Latvijas kultūrtelpā, pēc iespējas saglabājot pārmantoto mutvārdu formu, vēstījumu un izceltu tradīcijas dinamiku mūsdienu vidē, pirmās Latvijas stāstnieku konferences laikā tika attīstīta ideja par Latvijas Stāstnieku asociācijas dibināšanu. Latvijas Stāstnieku asociācijas pamatideja ir būt par apvienojošu organizāciju nozares aktīvistiem, lai sekmētu stāstniecības tradīciju saglabāšanu, atpazīstamību un uzturētāja prestižu sabiedrībā, veidojot kvalitatīvu priekšstatu par šīs mutvārdu tradīcijas formām Latvijā un sekmējot to atpazīstamību starptautiski. 

Asociācija ir stāstniecības tradīcijas koordinējoša un konsultatīva institūcija, kas sekmē stāstniecības tradīciju vienmērīgu saglabāšanu, atpazīstamību un iedzīvināšanu sabiedrībā, kā arī tās uzturētāju un pārmantotāju sadarbību, viņu neformālo izglītību, savstarpēju pieredzes un zināšanu apmaiņu Latvijā un starptautiskā vidē. 

Asociācija ir dibināta 2017. gada 22. novembrī. Valdes locekļi: Māra Mellēna, Aelita Ramane, Aija Vitmane. Asociācijā ir 33 biedri, no kuriem 5 ir Goda biedri. Biedru saraksts 2023. gada 1.decembrī.

Latvijas Stāstnieku asociācijas statūti pieejami šeit.  Informatīvs materiāls par Latvijas Stāstnieku asociāciju.

Asociācija ir atvērta, un tai var pievienoties jebkurš individuāls stāstnieks vai juridiska persona, rakstiski pamatojot vēlmi un iespējas darboties stāstniecības tradīciju jomā.

Pieteikuma anketa individuāliem biedriem. Pieteikuma anketa juridiskām personām. Pieteikuma anketa jāizdrukā, jāaizpilda, jāparaksta jānoskenē un jāsūta uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Anketas var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

 Latvijas stāstnieku asociācijas biedriem jāsamaksā biedru nauda, kas ir 12 EUR ( divpadsmit eiro, 00 centi) gadā. Biedriem, kas iestājas gada otrā pusē, biedru nauda jāmaksā no nākamā gada janvāra. Maksājumu var veikt vienā maksājumā vai pa daļām. Maksājuma rekvizīti redzami zemāk.  Maksājuma mērķī noteikti jānorāda maksātāja vārds, uzvārds un  " biedru nauda par .... gadu".

Asociācija ļoti priecāsies par katru, kas sniegs stāstniecības attīstībai Latvijā kādu finansiālu atbalstu.

REKVIZĪTI: 

Reģ. Nr.:

40008270898

Banka:

AS "SEB Banka" Bauskas filiāle

Kods:

 UNLALV2X

Konta Nr.:

LV34UNLA0055001027396

 

Adrese: Ezeri 6, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV - 3921

Tālrunis: +371 26522141, +371 29872017

E - pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.